Welcome visitor you can
Gia Nhập Hội Viên
Ngày đăng: 28-07-2013 lúc 09:42:15 - Lượt xem: 1478


1/ Tôi không có bằng dược sĩ ở Mỹ, làm sao tôi gia nhập hội DSVN?
Hội DSVN tại Hoa-kỳ gồm những hội viên tốt nghiệp dược sĩ tại bất cứ đại học nào trên thế giới, do đó quí vị vẫn hội đủ điều kiện gia nhập hội DSVN tại Hoa-kỳ nếu đang ở Hoa-kỳ dầu không hành nghề dược sĩ tại quốc gia này.

2/ Niên liễm cho mỗi hội viên hàng năm là bao nhiêu?
Niên liễm mỗi năm la $40.00 trả cho Vietnamese Pharmacist Association in USA

3/ Muốn gia nhập hội DSVN tôi phải làm gì và liên lạc với ai?
Vui lòng gởi thư cho chị thủ quỹ Nghiêm-Bích-Vân
16792 Montclair Ln
Huntington Beach, CA 92647
kèm theo chi phiếu $40.00 trả cho hội tiền niên liễm.
Trong thư vui lòng cho biết các chi tiết sau đây:

Họ và tên, năm sinh
Địa chỉ số điện thoại, email nếu có
Năm tốt nghiệp dược sĩ và đại học tốt nghiệp
Năm tốt nghiệp dược sĩ hay có license dược sĩ tại Hoa-kỳ, ngành hoạt động (chỉ dùng cho thống kê chứ không bắt buộc)

Phiếu Gia Nhập Hội Viên HDSVN tại Hoa Kỳ


Nếu quí vị có email chúng tôi đề nghị nên gia nhập thêm Diễn Đàn Dược Khoa để có thể nhận thư hàng ngày, các đồng nghiệp thảo luận và góp ý với nhau qua email.

Quý vị có thể viếng trang lưới www.yahoogroups.com/messages/dd_duockhoa_vn để đánh giá hoạt động này. Nếu muốn gia nhập vui lòng email về Ban Điều Hành DĐDK bdh_dddk@sbcglobal.net với các chi tiết như trên nhưng không cần đóng lệ phí .
Chia sẻ:
Bookmark and Share
Các bài viết liên quan

Thêm bình luận mới

Mã bảo vệ Refresh

VPHA Video
VPHA USA PHOTO