Welcome visitor you can
Thư mời 25 năm VPHA USA
Với khả năng sẵn có và ý chí phấn đấu không ngừng, cùng với sự giúp đỡ chân tình của các mạnh thường quân và cuả nhiều Giáo sư tại các Đại học Hoa Kỳ và tại nhiều nơi trên thế giới, Cộng đồng Dược sĩ Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong nhiều lãnh vực, tạo dựng được một cuộc sống ổn định tại Hoa Kỳ cũng như tại nhiều quốc gia khác. 

Details

VPHA Video
VPHA USA PHOTO